Historia Fundacji Balet w Szczecinie

 

W dniu 5 października 1990 roku aktem notarialnym została powołana przez dr n.med. Konrada Andrzejewskiego Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie, 11 stycznia 1991 roku została zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki i Ministra Finansów, a 21 lutego 1991 roku uzyskała wpis do Rejestru w Sądzie Rejonowym – Warszawa Praga. Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie KRS 0000035164 działa w naszym regionie od 25 lat.

Celem Fundacji jest podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych, prowadzących do powstania i dalszego rozwoju szkoły baletowej stopnia podstawowego, średniego i wyższego.

 

 

1991

 • Przyznano pierwsze stypendia artystyczne na rok szkolny 1991/1992 które otrzymali: Tomasz Jocz i Bogdan Szczerkowski – Liceum Muzyczne w Szczecinie.

 

1992

 • Fundacja Balet włączyła się do akcji zbiórki pieniędzy na zakup skrzypiec dla Łukasza Kuźmińskiego- zorganizowane zostały trzy koncerty promujące młodego skrzypka,

 • sfinansowano udział Mai Szablewskiej w konkursie Chopinowskim w Getyndze,

 • współtworzenie i współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańczące Nutki,

 • sfinansowanie wyjazdu Janinie Zakrzewskiej- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie- na Międzynarodowy Festiwal Baletowy do Nagoi (Japonia).

 

1993

 • Współorganizacja I szczecińskiej Gali Artystycznej z okazji 750- lecia nadania praw miejskich Szczecinowi,

 • ugoszczenie niemieckiej orkiestry Musica Media pod dyrekcją Dr Georga Kaisera z Marktheidenfeld w ramach współpracy z niemiecką fundacją wspierającą młode talenty
  w dziedzinie muzyki,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 1993/ 1994 otrzymali: Karolina Porwich oraz Marcin Diling- Liceum Muzyczne w Szczecinie,

 • dofinansowanie wyjazdu Krzysztofa Sołka- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu- w związku z rozpoczęciem jego edukacji w Szkole Bejarta w Lozannie,

 • dofinansowanie wyjazdu na konkurs w Lozannie Milenie Lorkiewicz- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu.

 

1994

 • Współorganizacja kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Fortepianowego Tańczące Nutki,

 • przyznanie po raz pierwszy tytułu Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 1994, który zdobyła Dominika Krystoforska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 1994/1995 otrzymali: Anna Chudzio oraz Maciej Buczkowski- Liceum Muzyczne w Szczecinie.

 

1995

 • tytuł Najlepszy Absolwent szkół Baletowych w Polsce 1995 otrzymali: Anna Sąsiadek- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku oraz Filip Barankiewicz- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • przekazanie znaczącej ilości darów rzeczowych dla chóru Belcanto.

 

1996

 • sfinansowanie Tomaszowi Joczowi i Bogdanowi Szczerkowskiemu uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Trieście,

 • tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 1996 otrzymali: Paula Piasecka- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie oraz Wiesław Dudek – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi,

 • z okazji Jubileuszu V lecia Fundacji Balet odbyła się Gala Baletowo- Muzyczna w której uczestniczyli stypendyści Fundacji Balet oraz uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie.

 

1997

 • tytuł Najlepszy Absolwent szkół Baletowych w Polsce 1997 otrzymał Bartosz Anczykowski- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok 1997/ 1998 otrzymał Marek Ludwisiak- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi,

 • odbyła się gościnna wizyta zespołu tańca nowoczesnego SUZANNE GRACE & DANCERS podczas której zorganizowane zostały I Warsztaty Tańca Nowoczesnego dla szczecińskiej młodzieży pod okiem Suzanne Grace.

 

1998

 • tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 1998 otrzymały: Katarzyna Lewandowska oraz Monika Maciejewska- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi,

 • stypendium artystyczne na rok 1998/ 1999 otrzymały: Beata Giza i Bernadetta Wojdat-Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie.

 

1999

 • tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 1999 otrzymał Marcin Krajewski- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 1999/ 2000 otrzymał Grzegorz Kwiatkowski- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie.

 

2000

 • tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2000 otrzymała Ewa Nowak- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok 2000/2001 otrzymała Aleksandra Dziurosz- Akademia Muzyczna w Warszawie, Wydział Muzyczny- Specjalność: Pedagogika Baletu.

 

2001

 • tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2001 otrzymały: Anna Nowak- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi oraz Hanna Woczka- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu,

 • z okazji Jubileuszu X lecia działalności Fundacji odbył się uroczysty koncert, w którym udział wzięli stypendyści Fundacji Balet oraz laureaci konkursu Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce.

 

 

2002

 • odbył się I Ogólnopolski Konkurs Baletowy o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2002, którego laureatem został: Marcin Kupiński- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2002/ 2003 otrzymali: Izabela Sokołowska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku oraz Maciej Buczkowski- Universität der Künste Berlin (klasa skrzypiec),

 • Po konkursie odbyła się uroczysta Gala Gwiazd Baletu podczas której zaprezentowali się laureaci tegorocznej edycji konkursu.

 

2003

 • Laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2003 został Dawid Kupiński- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2003/2004 otrzymali: Bartosz Barasiński- Akademia Muzyczna w Warszawie (rozpoczynający naukę w Akademii Muzycznej w Londynie) oraz Barbara Bartnik- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku.

 

2004

 • Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2004 zostali: Agata Ziółkowska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie oraz Mariusz Czochrowski- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2004/2005 otrzymała: Romina Kołodziej- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • Fundacja Balet znalazła się wśród liderów organizacji pozarządowych.

 

2005

 • Fundacja Balet otrzymała Medal regionalnego tygodnika informacyjno-społecznego „Obserwator zachodniopomorski”,

 • laureatką IV Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2005 została Emilia Stachurska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2005/2006 otrzymali: Elena Karpuhina- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku, Norbert Łukaszewski- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie oraz Urszula Rucka i Cezary Rucki- Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy,

 • 30 grudnia władze Miasta przekazały Fundacji Balet budynek Starej Olejarni na potrzeby Domu Sztuki (przyszłej szkoły baletowej).

 

2006

 • 7 osobowa grupa studentów IV roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w składzie: Katarzyna Andrzejewska, Anna Gładysz, Katarzyna Krejczy,
  Piotr Jania, Łukasz Traczyk, Grzegorz Kirkiewicz i Konrad Sienkiewicz wykonała inwentaryzację obiektu pod okiem Marii Andrzejewskiej. Studenci wykonali również projekcję
  i wizualizację koncepcji,

 • laureatką V Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2006, została Weronika Frodyma- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2006/2007 otrzymali: Martyna Wójcik- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Dawid Trzensimiech- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu oraz Urszula Rucka i Cezary Rucki- Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy,

 • z okazji Jubileuszu XV lecia działalności Fundacji Balet odbyła się Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu w której uczestniczyli: Marcin Krajewski i Dinu Tamazlacaru- soliści Opery Narodowej w Berlinie oraz Marcin Kupiński, Dawid Kupiński, Meghan Spedden i Cedric Lambertte- soliści Królewskiego Baletu Duńskiego z Kopenhagi,

 • dzięki firmie INFOMAN utworzona została strona internetowa Fundacji Balet: www.fundacjabalet.pl w języku polskim i angielskim wg tłumaczenia Katarzyny Krasuckiej,

 • Prezes Fundacji Balet Maria Andrzejewska została odznaczona Złotą Odznaką Szczecińskiego Towarzystwa Kultury oraz nagrodą POL CUL Jerzy Boniecki Foundation z Australii.

 

2007

 • W marcu z nominacji Fundacji Balet Paweł Golema- The Best Restaurants – za wieloletnie wspieranie działalności kulturalnej otrzymał tytuł Mecenasa Kultury 2006,

 • laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2007 została Elena Karpuhina- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2007/2008 otrzymali: Kamil Guzy- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Iga Krata- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi oraz Urszula Rucka i Cezary Rucki- Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy,

 • kontynuowano prace przy projekcie technicznym Domu Sztuki (Stara Olejarnia),

 • z okazji 50- lecia Opery na Zamku w Szczecinie Fundację Balet odznaczono medalem Zasłużony dla sceny muzycznej w Szczecinie,

 • od października rozpoczęto działalność Studia Taneczno Musicalowego pod patronatem Opery na Zamku,

 • Prezes Fundacji Balet Maria Andrzejewska otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

2008

 • Uzyskano pozwolenie na budowę Domu sztuki (Stara Olejarnia),

 • I Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy 2008,

 • laureatką VII Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2008 została Izabela Szylińska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok 2008/2009 otrzymali: Karolina Zarach, Patryk Mielewczyk-Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku, Tomasz Fabiański- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Patryk Walczak- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie oraz Urszula Rucka i Cezary Rucki- Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy,

 • w roku szkolnym 2007/2008 uczniowie Studia Taneczno Musicalowego wzięli udział w spektaklach baletowych Opery na Zamku, tj.: Dziadek do orzechów, Księżniczka Czardasza, Skrzypek na dachu,

 • uczestnictwo w I Międzynarodowych Targach Kultury (120 uczniów STM),

 • w październiku z nominacji Fundacji Balet, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał dyrektorowi Opery na Zamku w Szczecinie Warcisławowi Kuncowi oraz Ryszardowi Markowi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

 • wspólnie z Towarzystwem Społeczno- Kulturalnym „Jesteśmy” rozpoczęto zbiórkę 1% podatku na budowę Domu Sztuki (Stara Olejarnia).

 

2009

 • W marcu rozpoczęcie prac budowlanych przy adaptacji i remoncie budynków Domu Sztuki (Stara Olejarnia) na potrzeby przyszłej szkoły baletowej,

 • zdobywcą Grand Prix II Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2009 został Michał Krčmař- Konserwatorium Tańca w Pradze, laureatką VIII Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2009 została Ida Nowakowska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2009/2010 otrzymali: Adam Myśliński- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Daria Majewska- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Jakub Gut- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Paulina Jurkowska- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku, Maria Pawelec- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu, Anita Łapińska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Urszula Rucka i Cezary Rucki- Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy,

 • w lipcu wspólnie z Operą na Zamku zorganizowanie letnich Warsztatów Tańca Współczesnego,

 • przyznanie nagrody głównej dla laureata VI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Rosyjskiej, organizowanego przez studentów Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,

 • wspólnie z Towarzystwem Społeczno- Kulturalnym „Jesteśmy” kontynuowano zbiórkę 1% podatku na budowę Domu Sztuki (Stara Olejarnia).

 

2010

 • laureatami Grand Prix III Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2010 zostali Daria Olefirenko- Szkoła Baletowa w Kijowie oraz Patryk Walczak- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, laureatem IX Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2010 został Patryk Walczak- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2010/2011 otrzymali: Radosław Rusiecki– Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Laura Korolczuk – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Poznaniu, Marta Kurkowska- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Natalia Ścibak– Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku oraz Urszula Rucka i Cezary Rucki- Szkoła Muzyczna w Bydgoszczy,

 • uczniowie Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet wzięli udział w czterech koncertach,

 • kontynuacja prac przy budowie Domu Sztuki (Stara Olejarnia),

 • z okazji XX- lecia działalności Fundacji Balet wydanie albumu Ex libris szczeciński których autorami są Jerzy Piosicki i Ludwik Piosicki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na budowę szkoły baletowej,

 • wspólnie z Towarzystwem Społeczno- Kulturalnym „Jesteśmy” kontynuowano zbiórkę 1% podatku na budowę Domu Sztuki (Stara Olejarnia).

 

2011

 • W lutym z okazji XX lecia działalności Fundacji Balet odbył się w Willi West Ende mini recital z udziałem naszych wieloletnich stypendystów : Urszuli Ruckiej – harfa i Cezarego Ruckiego – skrzypce, połączony z promocją książki Ex libris szczeciński,

 • laureatami IV Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2011 zostali
  Matěj Šust – Konserwatorium Tańca w Pradze, oraz Tomasz Fabiański- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie który został również laureatem
  X Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł
  Najlepszy Absolwent szkół Baletowych w Polsce 2011,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2011/2012 otrzymali: Natalia Rakowska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Zuzanna Kidziak – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Milena Bartoszewska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Klaudia Strzelczyk – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Poznaniu, Patryk Łuksza – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Karolina Zarach – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • uczniowie Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet wzięli udział w spektaklach baletowych Opery, występach charytatywnych, oraz dwóch spektaklach prezentujących ich umiejętności,

 • w związku z brakiem przyznania dotacji ze środków MKiDN i Gminy Miasta Szczecin na dalsze prace adaptacyjne i remontowe „Starej Olejarni” na potrzeby Domu Sztuki (przyszłej szkoły baletowej), prowadzone prace ograniczały się do robót porządkowych i zabezpieczających budynek przed dewastacją.

 

2012

 • W styczniu Studio Taneczno Musicalowe Fundacji Balet otrzymało nową, własną siedzibę na prowadzenie zajęć baletowych dla dzieci i młodzieży, która do dziś mieści się w dawnym Kinie Colosseum, przy ul. 5 lipca 46 w Szczecinie,

 • Fundacja po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie z Gminy Miasta Szczecin na całoroczną działalność edukacyjną i kulturalną w ramach realizacji projektu: Droga na baletowe szczyty,

 • laureatką V Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2012 oraz XI Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2012 została Karolina Zarach- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2012/2013 otrzymali: Beniamin Citkowski–Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Adrianna Rieske– Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Ariadna Herzig – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Natalia Ścibak – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku, Julia Korbańska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu, Adrianna Stępień - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • uczniowie Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet zaprezentowali swoje umiejętności podczas koncertu gwiazdkowego pt. Zimowe czary.

 

2013

 • W kwietniu, w salach baletowych siedziby Studia Taneczno Musicalowego odbyły się Warsztaty Tańca Hiszpańskiego Flamenco, które to warsztaty poprowadziła Rosa Olimpia Estrella – światowej sławy tancerka i choreograf z Hiszpanii,

 • Fundacja Balet, wobec faktu braku środków finansowych na dalsze prace przy adaptacji i przebudowie kompleksu budynków na potrzeby Domu Sztuki „Olejarnia”, zmuszona była do rezygnacji z dalszego użytkowania nieruchomości i realizacji przyjętego przedsięwzięcia. Decyzją Zarządu Fundacji Balet w kwietniu 2013 roku aktem notarialnym nieruchomość została przekazana do Gminy Miasta Szczecin,

 • laureatem VI Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2013 i XII Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2013 został Kristof Szabo- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • stypendium artystyczne na rok 2013/2014 otrzymali: Wiktoria Kotlińska- Państwowa Ogólnokształcąca szkoła Baletowa w Gdańsku, Jacek Logdański- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu, Mariusz Morawski- Ogólnokształcąca szkoła Baletowa w Łodzi, Lena Obłuska- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Maciej Pletnia- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Aleksander Staniszewski- Ogólnokształcąca szkoła Baletowa w Łodzi, Stanisław Węgrzyn- Państwowa Ogólnokształcąca szkoła Baletowa w Warszawie.

 • Dyrektor Artystyczny Arts Ballet Theatre of Floryda Vladimir Issaev zasiadający w Jury dodatkowo przyznał dwa stypendia artystyczne w postaci miesięcznych letnich warsztatów na Florydzie które otrzymali: Mariusz Morawski- Ogólnokształcąca szkoła Baletowa w Łodzi, Paweł Nowicki- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • w czerwcu, w ramach letniego koncertu uczniowie Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet zaprezentowali pierwszy w Szczecinie musical dziecięcy pt. Kocie opowieści,
  W grudniu uczestniczyli w baletowo-wokalno- teatralnym spektaklu dla dzieci 
  pt. Opowieść wigilijna, w reżyserii Pauliny Andrzejewskiej, w którym gościnnie wystąpił aktor Mateusz Damięcki. Głosu narratora użyczył Maciej Damięcki.

 

2014

 • Laureatem VII Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2014 został Gergő Ármin Balázsi- Węgierska Akademia Tańca, a laureatką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2014 została Justyna Wołoch- Państwowa Szkoła Baletowa w Gdańsku,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2014/2015 otrzymali: Aleksandra Dudzik – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Oliwia Górecka – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Hanna Szychowicz – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Patryk Łempicki – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Natalia Cedrowicz – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu.

 • Dyrektor Artystyczny Arts Ballet Theatre of Floryda Vladimir Issaev zasiadający w Jury dodatkowo przyznał dwa stypendia artystyczne w postaci miesięcznych letnich warsztatów na Florydzie które otrzymali: Paweł Kurpiel – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Patryk Łempicki - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie,

 • Maria Andrzejewska Prezes Fundacji Balet została nominowana do tytułu Szczecinianka Roku, i tym samym zdobyła tytuł Szczecinianka Roku w głosowaniu czytelników Kuriera Szczecińskiego,

 • w czerwcu premierę miał baletowo- wokalno- teatralny spektakl dla dzieci Jaś i Małgosia, który zaprezentowali uczniowie Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet. W rolę Małgosi wcieliła się Matylda Damięcka oraz (w edycji październikowej) Agnieszka Mrozińska Jaszczuk. W roli Jasia wystąpił Mateusz Damięcki, a w roli narratora Jacek Knap,

 • w grudniu po raz drugi, wystawiony został spektakl Opowieść wigilijna, który co roku cieszy się coraz większą publiką.

 

2015

 • laureatką VIII Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy 2015 oraz XIV Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2015 została Viktoria Nowak- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu,

 • stypendium artystyczne na rok szkolny 2015/2016 otrzymali: Zofia Dzedzej- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Maria Góralczyk- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Adam Huczka- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Amelia Małysz- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu, Wiktoria Patok- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku.

 • Dyrektor Artystyczny Arts Ballet Theatre of Floryda Vladimir Issaev zasiadający w Jury dodatkowo przyznał cztery stypendia artystyczne w postaci miesięcznych letnich warsztatów na Florydzie które otrzymali: Adam Huczka- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Zofia Dzedzej- Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, Patryk Łuksza- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu, Elli Maria Purkunen- Węgierska Akademia Tańca,

 • w czerwcu 180 uczniów Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet zaprezentowało premierowy spektakl dla dzieci pt. Bajkowe wspomnienia,

 • Fundacja Balet była jednym z Mecenasów projektu nagrania ścieżki dźwiękowej ze spektaklu Opery na Zamku w Szczecinie pt. Alicja w krainie czarów,

 • w grudniu uczniowie Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet zaprezentowali trzecią już edycję spektaklu pt. Opowieść wigilijna.

 

 

Gala 25-lecia Fundacji Balet

 

XXV letni dorobek Fundacji Balet:

22 stypendystów w dziedzinie muzyki,

61 stypendystów w dziedzinie baletu,

31 laureatów konkursów baletowych,

180 uczniów Studia Taneczno Musicalowego Fundacji Balet,

Wydanie książki Ex libris szczeciński,

Zrealizowanie 7 baletowo- wokalnych spektakli dla dzieci,

 

Organizacja:

Koncert niemieckiej orkiestry Musica Medica,

Gala Baletowa z okazji Jubileuszu V lecia,

I Warsztaty Tańca Nowoczesnego,

Koncert amerykańskiego zespołu Suzanne Grace & Dancers ,

Gala Baletowo- Muzyczna z okazji XV lecia ,

Warsztaty Tańca Hiszpańskiego Flamenco.

 

Współorganizacja:

Szczecińska Gala Artystyczna,

Ogólnopolski Festiwal Tańczące Nutki.

 

Uczestnictwo:

Uczniów Studia Taneczno Musicalowego w koncertach Opery na Zamku oraz koncertach charytatywnych,

Coroczne ufundowanie nagrody GRAND PRIX dla laureata Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Rosyjskiej.

 

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800