W dniu 05 października 1990 roku aktem notarialnym została powołana przez dr n. med. Konrada Andrzejewskiego Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie, 11 stycznia 1991 roku została zatwierdzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki, i Ministra Finansów, a 21 lutego 1991 roku uzyskała wpis do Rejestru w Sądzie Rejonowym – Warszawa Praga. Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie KRS 0000035164 działa w naszym regionie od piętnastu lat.

 

Celem Fundacji jest podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych, prowadzących do powstania i dalszego rozwoju szkoły baletowej stopnia podstawowego, średniego i wyższego.
Dla osiągnięcia wytyczonych celów Fundacja prowadzi działalność: opiekuńczą i popularyzatorską,

 

Przedmiotem działalności opiekuńczej jest:

 

 • wspieranie rozwoju artystycznego twórców baletu np. w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej,
 • finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej,
 • popieranie edukacji baletowej,
 • wspieranie finansowe działalności wszelkich instytucji artystycznych, a w szczególności zajmujących się baletem.

 

Przedmiotem działalności popularyzatorskiej jest:

 

 • prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów baletu w Polsce i za granicą, a w szczególności organizacja imprez i spektakli baletowych,
 • wspieranie oraz inicjowanie ruchu intelektualnego wokół baletu w postaci badań naukowych, sympozjów, spotkań i innych,
 • wspierania działalności wydawniczej.

 

W swojej piętnastoletniej działalności przekazaliśmy na stypendia artystyczne i promocję młodych tancerzy i muzyków około 350 tys. złotych.
W początkowym okresie swojej działalności Fundacja wspomagała finansowo Państwowe i Społeczne Ogniska Baletowe, Pałac Młodzieży, szczecińskie zespoły taneczne, które miały możliwość prezentowania swoich osiągnięć na organizowanych raz w miesiącu koncertach promujących młode talenty.

 

 

Fundacja służyła także indywidualną pomocą młodym artystom w formie dotacji, stypendiów artystycznych i nagród. W latach 1992 – 2000 byliśmy organizatorami wyborów MISS FUNDACJI BALET, MISS POMORZA NASTOLATEK i MISS POMORZA, podczas których zebrane kwoty były przeznaczane na cele statutowe.

 

 

 

Chcielibyśmy przedstawić zarys historyczny naszej działalności:

 

1991 rok

 

 • przyznano pierwsze stypendia artystyczne otrzymali: Tomasz Jocz i Bogdan Szczerkowski – absolwenci Liceum Muzycznego w Szczecinie,

 

 

 

 

1992 rok

 

 • włączyliśmy się do akcji zbiórki pieniędzy na zakup skrzypiec dla Łukasza Kuźmińskiego, zorganizowaliśmy trzy koncerty promujące młodego skrzypka,
 • wzięliśmy na siebie ciężar finansowy związany z udziałem Mai Szablewskiej w Konkursie Chopinowskim w Getyndze,
 • współtwórca i współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Fortepianowego „Tańczące Nutki”
 • sfinansowaliśmy wyjazd Joannie Zakrzewskiej – absolwentce Warszawskiej Szkoły Baletowej, na Międzynarodowy Festiwal Baletowy w Nagoi (Japonia)

 

1993 rok

 

 • współorganizator I Szczecińskiej Gali Artystycznej z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi,
 • gościliśmy niemiecką orkiestrę „Musica Medica” pod dyrekcją Dr Georga Kaisera z Marktheidenfeld w ramach współpracy z niemiecką fundacją wspierającą młode talenty w dziedzinie muzyki,
 • stypendia artystyczne otrzymali: Karolina Porwich i Marcin Biling – uczniowie Liceum
  Muzycznego w Szczecinie,
 • dzięki pomocy finansowej fundacji – Krzysztof Sołek – absolwent Bytomskiej Szkoły Baletowej mógł rozpoczść zajęcia w Szkole Bejarta w Lozannie,
 • finansowaliśmy wyjazd Milenie Lorkiewicz, uczennicy Poznańskiej Szkoły Baletowej na Konkurs do Lozanny,

 

 

 

1994 rok

 

 • II edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fortepianowego „Tańczące Nutki”
 • po raz pierwszy przyznano tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce” i nagrodę pieniężną Dominice Krysztoforskiej – absolwentce Warszawskiej Szkoły Baletowej,
 • stypendium artystyczne otrzymali Anna Chudzio i Maciej Buczkowski – uczniowie Liceum Muzycznego w Szczecinie,

 

 

1995 rok

 

 • tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrody otrzymali:
  Anna Sąsiadek – absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej i Filip Barankiewicz – absolwent Warszawskiej Szkoły Baletowej,
 • przekazaliśmy dary rzeczowe o znacznej kwocie dla chóru Belcanto,

 

1996 rok

 

 • sfinansowaliśmy Tomaszowi Joczowi i Bagdanowi Szczerkowskiemu uczestnictwo
  w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Trieście,
 • tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrody otrzymali:
  Paula Piasecka – absolwentka Warszawskiej Szkoły Baletowej i Wiesław Dudek – absolwent Łódzkiej Szkoły Baletowej,
 • z okazji Jubileuszu V – lecia Fundacji Balet odbyła się Gala Baletowo – Muzyczna
  z uczestnictwem naszych stypendystów

 

1997 rok

 

 • tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrodę pieniężną otrzymał Bartosz Anczykowski - Warszawska Szkoła Baletowa,
 • stypendium artystyczne otrzymał Marek Ludwisiak – absolwent Łódzkiej Szkoły Baletowej,
 • gościliśmy amerykański zespół tańca nowoczesnego SUZANNE GRACE & DANCERS, zorganizowaliśmy I Warsztaty Tańca Nowoczesnego dla szczecińskiej młodzieży prowadzone przez Suzanne Grace,

 

1998 rok

 

 • stypendia artystyczne otrzymały: dwie uczennice Warszawskiej Szkoły Baletowej
  Beata Giza i Bernadetta Wojdat,
 • tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrody otrzymały:
  Monika Maciejewska i Katarzyna Lewandowska – absolwentki Łódzkiej Szkoły Baletowej,

 

 

1999 rok

 

 • tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrodę otrzymał
  Marcin Krajewski – absolwent Poznańskiej Szkoły Baletowej,
 • przyznano stypendium Grzegorzowi Kwiatkowskiemu – uczniowi IX klasy baletowej
  Warszawskiej Szkoły Baletowej
 • stypendia artystyczne otrzymały: dwie uczennice Warszawskiej Szkoły Baletowej
  Beata Giza i Bernadetta Wojdat,

 

2000 rok

 

 • tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrodę otrzymała Ewa Nowak z Warszawskiej Szkoły Baletowej,
 • przyznano stypendium Aleksandrze Dziurosz – studentce II roku Akademii Muzycznej
  w Warszawie, Wydział Muzyczny, Specjalność Pedagogika Baletu,

 

2001 rok

 

 • tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” i nagrodę otrzymały:
  Anna Nowak z Łódzkiej Szkoły Baletowej i Hanna Woczka z Bytomskiej Szkoły Baletowej,
 • z okazji Jubileuszu X – lecia Fundacji Balet odbyła się Gala Baletowo – Muzyczna, w której wzięli udział nasi znakomici stypendyści i wyróżnieni absolwenci tytułem „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” Mieliśmy okazję podziwiać naszych stypendystów z lat ubiegłych, którzy podbijają wszystkie sceny świata,

 

 

2002 rok

 

 • po raz pierwszy odbył się Ogólnopolski Konkurs Baletowy „Najlepszy Absolwent Roku Szkół Baletowych w Polsce” podczas którego prezentowaliśmy najlepszych absolwentów wszystkich szkół baletowych w Polsce, a podczas Gali Gwiazd Baletu prezentowaliśmy osiągnięcia naszych laureatów z lat ubiegłych, tytuł i nagrodę otrzymał Marcin Kupiński – absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej. Jury konkursu pod przewodnictwem Ewy Głowackiej Primabaleriny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie przyznało także wyróżnienie
  Agnieszce Szamańskiej – absolwentce Warszawskiej Szkoły Baletowej,

 

 

 • przyznano stypendia artystyczne:
  Izabeli Sokołowskiej – uczennica Gdańskiej Szkoły Baletowej i Maciejowi Buczkowskiemu – studentowi Universität der Künste Berlin w klasie skrzypiec.

 

2003 rok

 

 • w II Ogólnopolskim Konkurs Baletowy „Najlepszy Absolwent Roku Szkół Baletowych w Polsce” tytuł i nagrodę otrzymał Dawid Kupiński – absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej, wyróżnienia otrzymali Aleksandra Maciejewska i Marek Zawalski – absolwenci Bytomskiej Szkoły Baletowej
 • przyznano dwa stypendia artystyczne:
  Bartoszowi Barasińskiemu - studenta Akademii Muzycznej w Warszawie rozpoczynającego naukę w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie w klasie fortepianu.
  i Barbarze Bartnik – uczennicy VII klasy Gdańskiej Szkoły Baletowej uczestniczka Gali Gwiazd Baletu 2003

 

 

2004 rok

 

 • w III Ogólnopolskim Konkurs Baletowy „Najlepszy Absolwent Roku Szkół Baletowych w Polsce” tytuł i nagrodę otrzymali: Agata Ziółkowska – absolwentka Warszawskiej Szkoły Baletowej i Mariusz Czochrowski – absolwent Bytomskiej Szkoły Baletowej,
 • przyznano dwa stypendium artystyczne Rominie Kołodziej – uczennicy VIII klasy Gdańskiej Szkoły Baletowej uczestniczka Gali Gwiazd Baletu 2004,

 

2005 rok

 

 • w IV Ogólnopolskim Konkurs Baletowy „Najlepszy Absolwent Roku Szkół Baletowych
  w Polsce” tytuł i nagrodę otrzymała Emilia Stachurska– absolwentka Warszawskiej Szkoły
  Baletowej, wyróżnienia otrzymali: Karolina Wiśniewska, Małgorzata Czajowska – absolwentki Bytomskiej Szkoły Baletowej i Arkadiusz Głębocki – absolwent Poznańskiej Szkoły Baletowej,
 • przyznano stypendia artystyczne: Elenie Karpuhinie – uczennicy VII klasy Gdańskiej Szkoły Baletowej uczestniczka Gali Gwiazd Baletu 2005 i Norbertowi Łukaszewskiemu – uczniowi VI klasy Warszawskiej Szkoły Baletowej oraz Urszuli Rawskiej i Cezaremu Rawskiemu – uczniom Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy,

 

 

 • 30 grudnia 2005 roku Władze Miasta Szczecina przekazały Fundacji budynek przy ul. Dębogórskiej 31 – 33 pod przyszłą szkołę baletową,

 

2006 rok

 

 • Wykonaliśmy inwentaryzację obiektu i przystąpiliśmy do wykonania projektu wizualizacji architektonicznej,

 

W ramach Jubileuszu XV – lecia Fundacji Balet odbył się:

 

 • V Ogólnopolski Konkurs Baletowy „ZŁOTE POINTY 2006”, w którym tytuł „Najlepszego Absolwent Szkół Baletowych 2006” i nagrodę otrzymała Weronika Frodyma – absolwentka Warszawskiej Szkoły Baletowej. Wyróżnienia otrzymały: Karolina Kierkut, Nika Warszawska – absolwentki Warszawskiej Szkoły Baletowej i Barbara Guzik – absolwentka Łódzkiej Szkoły Baletowej. Stypendia artystyczne otrzymali: Martyna Wójcik – uczennica V klasy Warszawskiej Szkoły Baletowej i Dawid Trzensimiech – uczeń VIII klasy Bytomskiej Szkoły Baletowej

 • Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu z uczestnictwem: Marcina Krajewskiego i Dinu Tamazlacaru – soliści Opery Narodowej w Berlinie, Marcina Kupińskiego, Dawida Kupińskiego, Meaghan Spedden, i Cedrica Lambertte – soliści Królewskiego Baletu Duńskiego z Kopenhagi.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800