VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2008”
Szczecin 22 – 27 kwietnia 2008 r.

 

Fotogaleria

 

Fundacja Balet i Opera na Zamku jako główni organizatorzy tegorocznego konkursu zaprosili do współorganizowania konkursu Poznańska Szkołę Baletową.

 

Nad konkursem patronat objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecina, Jest to jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, na stałe wpisany w kalendarium wydarzeń artystycznych w Szczecinie jak również
w program promujący Szczecin – jako Europejską Stolicę Kultury 2016.

 

Patronat medialny objęli: Telewizja Polska Oddział Szczecin, Polskie Radio Szczecin i Kurier Szczeciński.

 

Konkurs finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasto Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i środków własnych od sponsorów. Głównym Sponsorem Konkursy jest The Best Restaurants – Mecenas Kultury Szczecina 2006 i Półfinalista „Dobroczyńca Roku 2007” z nominacji Fundacji Balet.

W konkursie wzięło udział 10 uczestników zgłoszonych do konkursu przez Dyrektorów Szkół Baletowych w Polsce, 2 uczestniczki z Litwy i 1 uczestniczka z Łotwy:

 

 • Małgorzata Mazurkiewicz – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Monika Wyrębska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Jakub Jóźwik – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Magdalena Śmigielska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Viktorija Šibakovskyte – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Sandra Klimek – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Marika Kucza – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu
 • Katarzyna Wach – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Wiktor Krakowiak-Chu – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
 • Izabela Szylińska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Gryte Dirmaite – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Alise Prudane – Szkoła Choreografii w Rydze
 • Aleksandra Fiet – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

 

Partnerzy nie punktowani :

 

 • Iga Krata – uczennica klasy VIII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi
 • Michał Wróbel – uczeń klasy VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu
 • Witold Biegański – tancerz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
 • Tomasz Gruszecki – absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie
 • Paulina Majda – uczennica klasy VIII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu
 • Adam Myśliński – uczeń klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu

 

Kandydatów do nagrody Fundacji Balet oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury – EWA GŁOWACKA
Wiceprzewodnicząca Jury – Izabela Gorzkowska – Głowacka
Członkowie:

 

 • Teresa Czajkowska
 • Beata Książkiewicz
 • Wacław Gaworczyk
 • Walentyn Lebied
 • Jaroslav Slavicky
 • Maria Kijak
 • Henryk Walentynowicz

 

Sekretarz Jury : Krzysztof Grobicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Balet w Szczecinie
Jury oceniało zgłoszonych Absolwentów Szkół Baletowych startujących w dwóch kategoriach:

 

 • tańca klasycznego
 • tańca współczesnego

 

Jury nie przyznało Grand Prix „Złote Pointy 2008”, przyznało jeden tytuł i nagrodę w kategorii żeńskiej „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce Roku 2008” dla:

IZABELI SZYLIŃSKIEJ – absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie przyznając nagrodę pieniężną 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Nagrodę pieniężną otrzymuje pedagog prowadzący laureata Teresa Memches w wysokości 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).
Jury nie przyznało tytułu i nagrody w kategorii męskiej.

 

Jury przyznało siedem wyróżnień i nagrody pieniężne
w wysokości 1 000,00 zł. dla:

 

 • Alise Prudane – Szkoła Choreografii w Rydze
 • Gryte Dirmaite – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Viktorija Šibakovskyte – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Małgorzaty Mazurkiewicz – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Moniki Wyrębskiej – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Jakuba Jóźwika za wykonanie układów współczesnych – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Katarzyny Wach – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie

 

Przyznano nagrody pieniężne w wysokości 1000,00 zł i nagrody rzeczowe (anteny satelitarne) dla pedagogów z Litwy i Łotwy:

 

 • GRAŽINA DAUTARTIENĖ – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • RITA HARLAPA – Szkoła Choreografii w Rydze

 

Ponadto Jury przyznało dwie nagrody pieniężne w wysokości 2 000,00 złotych dla pedagogów z polskich szkół baletowych za przygotowanie choreografii współczesnych dla:

 

 • Katarzyny Aleksander – Kmieć, pedagoga tańca współczesnego z Bytomskiej Szkoły Baletowej
 • Pauliny Andrzejewskiej – Molak, pedagoga tańca współczesnego z Warszawskiej i Łódzkiej Szkoły Baletowej

 

Laureatem Publiczności została ALISE PRUDANE otrzymując statuetkę i dyplom. Dla publiczności, która głosowała wylosowano trzy kupony
z nazwiskami widzów, którym przekazano koszulki okolicznościowe do odbioru w Operze na Zamku (pok. Nr 3).

Jednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom czestnictwa i koszulki okolicznościowe I Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ZŁOTE POINTY 2008”.

O stypendium artystyczne roczne ubiegało się 10 uczniów szkół baletowych w Polsce:

 

 • ELIZA WALASZCZYK – klasa VI Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • JUSTYNA CIEPLUCHA – klasa VIII Łódzka Szkoła Baletowa
 • MAGDALENA PAWELEC – klasa VIII Poznańska Szkoła Baletowa
 • ADAM PIĄTEK – klasa VIII Poznańska Szkoła Baletowa
 • PATRYK WALCZAK – klasa VII Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • TOMASZ FABIAŃSKI – klasa V Bytomska Szkoła Baletowa
 • KAROLINA ZARACH – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • PATRYK MIELEWCZYK – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • ALEKSANDRA BRYL– klasa VI Bytomska Szkoła Baletowa
 • MATEUSZ KUBIAK – klasa VII Łódzka Szkoła Baletowa

 

Kapituła Fundacji Balet w składzie:

 

 1. Maria Andrzejewska
 2. Warcisław Kunc
 3. Zofia Rudnicka
 4. Henryk Walentynowicz
 5. Krzysztof Grobicki

 


Przyznała sześć rocznych stypendiów artystycznych na rok 2008/2009 w wysokości 2 000,00 zł.- płatne przez dziesięć miesięcy po 200 zł. od 1. września 2008 r. Stypendia otrzymali:

 

 • KAROLINA ZARACH – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • PATRYK MIELEWCZYK – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • TOMASZ FABIAŃSKI – klasa V Bytomska Szkoła Baletowa
 • PATRYK WALCZAK – klasa V Warszawska Szkoła Baletowa
 • JUSTYNA CIEPLUCHA – klasa VIII Łódzka Szkoła Baletowa
 • ADAM PIĄTEK – klasa VIII Poznańska Szkoła Baletowa

 

Specjalne wyróżnienie za partnerowanie i nagrodę rzeczową – antenę satelitarną otrzymał:
Tamasz Gruszecki – absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie.

W dniu 26 kwietnia 2008 roku finaliści tegorocznego konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w Międzynarodowej Gali Gwiazd Baletu.

Mieliśmy okazję podziwiać na deskach naszej Opery NORBERTA ŁUKASZEWSKIEGO – tegorocznego absolwenta John Cranko Schule ze Stuttgartu, zdobywcę Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Baletowego 2008 w Nowym Yorku.

 


Nad konkursem patronat objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecina, Jest to jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, na stałe wpisany w kalendarium wydarzeń artystycznych w Szczecinie jak również
w program promujący Szczecin – jako Europejską Stolicę Kultury 2016.

 

Patronat medialny objęli: Telewizja Polska Oddział Szczecin, Polskie Radio Szczecin i Kurier Szczeciński.

Konkurs finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasto Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i środków własnych od sponsorów. Głównym Sponsorem Konkursy jest The Best Restaurants – Mecenas Kultury Szczecina 2006 i Półfinalista „Dobroczyńca Roku 2007” z nominacji Fundacji Balet.

W konkursie wzięło udział 10 uczestników zgłoszonych do konkursu przez Dyrektorów Szkół Baletowych w Polsce, 2 uczestniczki z Litwy i 1 uczestniczka z Łotwy:

 

 • Małgorzata Mazurkiewicz – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Monika Wyrębska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Jakub Jóźwik – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Magdalena Śmigielska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Viktorija Šibakovskyte – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Sandra Klimek – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Marika Kucza – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu
 • Katarzyna Wach – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Wiktor Krakowiak-Chu – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
 • Izabela Szylińska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Gryte Dirmaite – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Alise Prudane – Szkoła Choreografii w Rydze
 • Aleksandra Fiet – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

 

Partnerzy nie punktowani :

 

 • Iga Krata – uczennica klasy VIII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi
 • Michał Wróbel – uczeń klasy VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu
 • Witold Biegański – tancerz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
 • Tomasz Gruszecki – absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie
 • Paulina Majda – uczennica klasy VIII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu
 • Adam Myśliński – uczeń klasy VI Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu

 

Kandydatów do nagrody Fundacji Balet oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury – EWA GŁOWACKA
Wiceprzewodnicząca Jury – Izabela Gorzkowska – Głowacka
Członkowie:

 

 • Teresa Czajkowska
 • Beata Książkiewicz
 • Wacław Gaworczyk
 • Walentyn Lebied
 • Jaroslav Slavicky
 • Maria Kijak
 • Henryk Walentynowicz

 

Sekretarz Jury : Krzysztof Grobicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Balet w Szczecinie
Jury oceniało zgłoszonych Absolwentów Szkół Baletowych startujących w dwóch kategoriach:

 

 • tańca klasycznego
 • tańca współczesnego

 

Jury nie przyznało Grand Prix „Złote Pointy 2008”, przyznało jeden tytuł i nagrodę w kategorii żeńskiej „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce Roku 2008” dla:

IZABELI SZYLIŃSKIEJ – absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie przyznając nagrodę pieniężną 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Nagrodę pieniężną otrzymuje pedagog prowadzący laureata Teresa Memches w wysokości 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).
Jury nie przyznało tytułu i nagrody w kategorii męskiej.

 

Jury przyznało siedem wyróżnień i nagrody pieniężne
w wysokości 1 000,00 zł. dla:

 

 • Alise Prudane – Szkoła Choreografii w Rydze
 • Gryte Dirmaite – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Viktorija Šibakovskyte – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • Małgorzaty Mazurkiewicz – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Moniki Wyrębskiej – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Jakuba Jóźwika za wykonanie układów współczesnych – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Katarzyny Wach – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie

 

Przyznano nagrody pieniężne w wysokości 1000,00 zł i nagrody rzeczowe (anteny satelitarne) dla pedagogów z Litwy i Łotwy:

 

 • GRAŽINA DAUTARTIENĖ – Szkoła Baletowa w Wilnie
 • RITA HARLAPA – Szkoła Choreografii w Rydze

 

Ponadto Jury przyznało dwie nagrody pieniężne w wysokości 2 000,00 złotych dla pedagogów z polskich szkół baletowych za przygotowanie choreografii współczesnych dla:

 

 • Katarzyny Aleksander – Kmieć, pedagoga tańca współczesnego z Bytomskiej Szkoły Baletowej
 • Pauliny Andrzejewskiej – Molak, pedagoga tańca współczesnego z Warszawskiej i Łódzkiej Szkoły Baletowej

 

Laureatem Publiczności została ALISE PRUDANE otrzymując statuetkę i dyplom. Dla publiczności, która głosowała wylosowano trzy kupony
z nazwiskami widzów, którym przekazano koszulki okolicznościowe do odbioru w Operze na Zamku (pok. Nr 3).

Jednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom czestnictwa i koszulki okolicznościowe I Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ZŁOTE POINTY 2008”.

O stypendium artystyczne roczne ubiegało się 10 uczniów szkół baletowych w Polsce:

 

 • ELIZA WALASZCZYK – klasa VI Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • JUSTYNA CIEPLUCHA – klasa VIII Łódzka Szkoła Baletowa
 • MAGDALENA PAWELEC – klasa VIII Poznańska Szkoła Baletowa
 • ADAM PIĄTEK – klasa VIII Poznańska Szkoła Baletowa
 • PATRYK WALCZAK – klasa VII Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • TOMASZ FABIAŃSKI – klasa V Bytomska Szkoła Baletowa
 • KAROLINA ZARACH – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • PATRYK MIELEWCZYK – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • ALEKSANDRA BRYL– klasa VI Bytomska Szkoła Baletowa
 • MATEUSZ KUBIAK – klasa VII Łódzka Szkoła Baletowa

 

Kapituła Fundacji Balet w składzie:

 

 1. Maria Andrzejewska
 2. Warcisław Kunc
 3. Zofia Rudnicka
 4. Henryk Walentynowicz
 5. Krzysztof Grobicki

 

Przyznała sześć rocznych stypendiów artystycznych na rok 2008/2009 w wysokości 2 000,00 zł.- płatne przez dziesięć miesięcy po 200 zł. od 1. września 2008 r. Stypendia otrzymali:

 

 • KAROLINA ZARACH – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • PATRYK MIELEWCZYK – klasa V Gdańska Szkoła Baletowa
 • TOMASZ FABIAŃSKI – klasa V Bytomska Szkoła Baletowa
 • PATRYK WALCZAK – klasa V Warszawska Szkoła Baletowa
 • JUSTYNA CIEPLUCHA – klasa VIII Łódzka Szkoła Baletowa
 • ADAM PIĄTEK – klasa VIII Poznańska Szkoła Baletowa

 

Specjalne wyróżnienie za partnerowanie i nagrodę rzeczową – antenę satelitarną otrzymał:
Tamasz Gruszecki – absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie.

W dniu 26 kwietnia 2008 roku finaliści tegorocznego konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w Międzynarodowej Gali Gwiazd Baletu.

Mieliśmy okazję podziwiać na deskach naszej Opery NORBERTA ŁUKASZEWSKIEGO – tegorocznego absolwenta John Cranko Schule ze Stuttgartu, zdobywcę Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Baletowego 2008 w Nowym Yorku.

Podczas Gali uczniowie VII i VIII klasy baletowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu (współorganizatora tegorocznego konkursu) zaprezentowali się w trzech odsłonach:

1. Moderato z IV Symfonii Koncertującej (z repertuaru Teatru Wielkiego w Poznaniu) do muzyki Karola Szymanowskiego w choreografii Beaty Wrzosek.
Zatańczyli: Irmina Kopaczyńska, Justyna Kalbarczyk, Patrycja Masłowska i Adam Piątek.

2."Zielony stół" (prolog) do muzyki Fritz Cohen w choreografii Kurt Joos przygotowanie Mirosław Różalski i Ryszard Baranowski.
Zatańczyli: Nina Minginowicz, Izabela Barbacka, Weronika Stroińska, Hanna Olejniczak, Anna Sobczak, Kornelia Lech, Aleksandra Pawluczuk, Gracja Górniak, Michał Barczak i Wojciech Przewoźny.

3."Akcja" do muzyki Hans Zimmer w choreografii Mirosława Różalskiego i Krystyny Frąckowiak.
Zatańczyli: Alicja Hoppel, Irmina Kopaczyńska, Justyna Kalbarczyk, Agata Kaźmierowska, Magdalena Pawelec, Adam Piątek i Michał Barczak.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800