VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2009”
Szczecin 21 – 26 kwietnia 2009 r.

 

 

 

Fundacja Balet i Opera na Zamku jako główni organizatorzy tegorocznego konkursu zaprosili do współorganizowania konkursu Warszawską Szkołę Baletową.

 

Nad konkursem patronat objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecina. Jest to jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, na stałe wpisany w kalendarium wydarzeń artystycznych w Szczecinie jak również
w program promujący Szczecin – jako Europejską Stolicę Kultury 2016.

 

Patronat medialny objęli: Telewizja Polska Oddział Szczecin, Polskie Radio Szczecin i Kurier Szczeciński.

 

Konkurs finansowany ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasto Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i środków własnych od sponsorów. Głównym Sponsorem Konkursy jest The Best Restaurants – Mecenas Kultury Szczecina 2006 i Półfinalista „Dobroczyńca Roku 2007” z nominacji Fundacji Balet.

W konkursie wzięło udział 11 uczestników zgłoszonych do konkursu przez Dyrektorów Szkół Baletowych w Polsce, 2 uczestników z Pragi, 2 uczestników z Monachium i 4 uczestników niepunktowanych:

 

 • IGA KRATA
 • IRMINA KOPACZYŃSKA
 • ADAM PIĄTEK
 • AKITO IWAMURA
 • AGNIESZKA BIAŁOUS
 • MICHAŁ LEWANDOWSKI
 • LUCIE RAKOSNIKOVA
 • MICHAŁ KRCMAR
 • MARIOLA WICHROWSKA
 • SONIA EGNER
 • ADA RAMZEWS
 • MARTA ŚRAMA
 • ARTUR GRABARCZYK
 • PAULINA MAJDA
 • IDA NOWAKOWSKA

 

Kandydatów do nagrody Fundacji Balet oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury – EWA GŁOWACKA
Wiceprzewodnicząca Jury – Izabela Gorzkowska – Głowacka
Członkowie:

 

 • Bartosz Anczykowski 
 • Beata Książkiewicz
 • Wacław Gaworczyk
 • Teresa Czajkowska
 • Natalia Fedrowa
 • Maria Kijak
 • Henryk Walentynowicz
 • Piotr Nardelli
 • Zofia Rudnicka

 

Sekretarz Jury : Krzysztof Grobicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Balet w Szczecinie. Jury oceniało zgłoszonych Absolwentów Szkół Baletowych startujących w dwóch kategoriach:

 

 • tańca klasycznego
 • tańca współczesnego

 

 

 

Jury przyznało Grand Prix "Złote Pointy 2009" i tytuł Najlepszego Absolwenta Roku 2009 oraz dwa wyróżnienia.

 

GRAND PRIX "ZŁOTE POINTY 2009" otrzymał:

 

MICHAŁ KRCMAR- absolwent Konserwatorium Tańca w Pradze,

 

otrzymał nagrodę nagrodę pieniężną 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

 

Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) otrzymał pedagog prowadzący laureata: Jaroslaw Slavicky.

 

TYTUŁ NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SZKÓŁ BALETOWYCH ROKU 2009 otrzymała:

 


IDA NOWAKOWSKA- a
bsolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie,

 

otrzymała nagrodę pieniężną 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych).

 

Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) otrzymał pedagog prowadzący laureata: Paulina Andrzejewska.

 


WYRÓŻNIENIA
otrzymały:

 

IRMINA KOPACZYŃSKA- Ogólnokształcąca Szkołą Baletowa im. Olgi Sławskiej- Lipczyńsiej w Poznaniu, pedagog: Beata Wrzosek- Dopierała

 

IGA KRATA- Ogólnokształcąca Szkołą Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi, pedagog: Swietłana Szarowa.

 

LAUREATEM PUBLICZNOŚCI został:

 

AKITO IWAMURA- Akademia Tańca w Monachium, otrzymując statuetkę.

 


Dla publiczności , która głosowała wylosowano trzy kupony z nazwiskami widzów, którym przekazano koszulki okolicznościowe.

 

Jednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom uczestnictwa oraz koszulki okolicznościowe II Międzynarodowego Konkursu "ZŁOTE POINTY 2009".

 

O stypendium artystyczne roczne ubiegało się 10 uczniów szkół baletowych w Polsce:

 

 • ADAM MYŚLIŃSKI- klasa VII
 • DARIA MAJEWSKA- klasa V
 • ANNA SOBCZAK- klasa VIII
 • ANETA SAWICKA -klasa VI
 • MACIEJ JASKÓLSKI- klasa VII
 • JAKUB GUT- klasa VIII
 • ALEKSANDRA BRYLL- klasa VII
 • PAULINA CISŁOWSKA- klasa VIII
 • PAULINA JURKOWSKA - klasa VIII
 • MARIA PAWELEC- klasa V 

 

Kapituła Fundacji Balet w składzie:

 

 1. Maria Andrzejewska
 2. Warcisław Kunc
 3. Jaroslaw Slavicky
 4. Henryk Walentynowicz
 5. Krzysztof Grobicki

 


Przyznała pięć rocznych stypendiów artystycznych na rok 2009/2010 w wysokości 2 000,00 zł.- płatne przez dziesięć miesięcy po 200 zł. od 1. września 2009 r.

 

Stypendia otrzymali:

 

 • ADAM MYŚLIŃSKI- Bytomska Szkoła Baletowa
 • DARIA MAJEWSKA - Łódzka Szkoła Baletowa
 • JAKUB GUT - Warszawska Szkoła Baletowa
 • PAULINA JURKOWSKA- Gdańska Szkoła Baletowa
 • MARIA PAWELEC- Poznańska Szkoła Baletowa

 

Nagrody rzeczowe- torby podróżne wraz z portfelem oraz komplet długopisu i ołówka otrzymali partnerzy: LUCIE RAKOSNIKOVA i DOMINIK SENATOR.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800