Regulamin V Międzynarodowego Konkursu Baletowego
"Złoty Pointy 2012"

I. CELE I ZADANIA KONKURSU

 1. Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2012” w Szczecinie ma na celu prezentację i promowanie, a także pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu profesjonalnej kariery.
 2. Zadania Konkursu:
  • ocena prezentacji tanecznych absolwentów,
  • przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2012”,
  • przyznanie tytułu międzynarodowego „Złote Pointy 2012”,
  • wymiana doświadczeń między pedagogami i uczestnikami,
  • integracja młodzieży,
  • umacnianie rangi sztuki baletowej.

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs jest organizowany w Szczecinie w dniach : 24 – 29 kwietnia 2012 roku.
 2. Organizatorami konkursu są: Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie i Opera na Zamku w Szczecinie, współorganizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz jedna z polskich lub europejskich szkół baletowych wybrana przez Organizatora.
 3. W konkursie biorą udział absolwenci szkół baletowych z Polski i zagranicy, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uzyskają dyplom ukończenia szkoły baletowej.
 4. Uczestników konkursu zgłaszają dyrektorzy szkół baletowych do Organizatora konkursu w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia 2012 roku, wraz z prezentowanym przez uczestnika repertuarem, krótką informacją o szkole i pedagogu prowadzącym, zdjęciem portretowym i baletowym uczestnika.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu ( zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV i zdjęcie portretowe pedagoga prowadzącego, krótką informację o szkole z danymi adresowymi) pocztą internetową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 lutego 2012 roku. Nieprzekazanie materiałów reklamowych w podanym terminie wyklucza udział w konkursie.
 6. Polskie Szkoły Baletowe mogą zgłosić do konkursu czterech uczniów.
 7. Szkoły Baletowe z zagranicy mogą zgłosić dwóch uczniów .
 8. O tytuł „Najlepszego Absolwenta” mogą ubiegać się absolwenci w kategorii tańca klasycznego, jak i w kategorii tańca współczesnego.
  • w kategorii tańca klasycznego, uczestników obowiązuje wykonanie dwóch wariacji lub jednego pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego. Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych.
  • w kategorii tańca współczesnego uczestników obowiązuje wykonanie jednej wariacji z klasycznego repertuaru baletowego i dwóch układów dowolnych.
  • układ tańca dowolnego nie może przekraczać 4 minut, uczestnicy mogą występować solo lub w duecie
 9. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i pedagogów, przez cały okres trwania konkursu.
 10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

III. PLAN ORGANIZACJI KONKURSU

24.04.2012 - przyjazd uczestników
25.04.2012 - Dzień prób
godz. 9.00 – - losowanie numerów na scenie dla uczestników konkursu i stypendystów
godz. 9.30 – 10.30 - lekcja na scenie dla uczestników konkursu
godz. 11. 00 – 17.00 - próba na scenie dla uczestników konkursu
godz. 18.00 - Inauguracja Konkursu – spektakl baletowy Opery na Zamku "Dziadek do orzechów"
26.04.2012 - I Dzień Konkursowy Taniec Klasyczny
godz. 9. 00 – 10.00 - lekcja na scenie dla uczestników konkursu
godz. 10.30 – 15.00 - próba dla uczestników konkursu
godz. 17.00 – 20.00 - KONKURS
27.04.2012 - II Dzień Konkursowy Taniec Współczesny
godz. 9. 00 – 10.00 - lekcja na scenie dla uczestników konkursu
godz. 10.30 – 15.00 - próba dla uczestników konkursu
godz. 17.00 – 20.00 - KONKURS
28.04.2012 - Finał Konkursu
godz. 9.00 – 10.00 - lekcja na scenie dla finalistów konkursu i gości gali
godz. 10 30 – 16.00 - próba na scenie dla finalistów konkursu i gości gali
godz. 18.00 – 21.00 - MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETU dwie części
29.04.2012 - Wyjazd uczestników.

IV. USTALENIA OGÓLNE

 1. Uczestnicy konkursu występują solo lub w duecie.
 2. Partnerami w duecie mogą być osoby, które są uczestnikami konkursu lub nie.
 3. Kolejność występów uczestników zostaje ustalona przed konkursem w drodze losowania i obowiązuje w dwóch częściach.
 4. Prezentowane układy wykonywane są na scenie w kostiumach i w światłach scenicznych.
 5. Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.
 6. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom sale do ćwiczeń i próby na scenie.
 7. W każdym dniu odbywa się lekcja z pedagogiem.
 8. Konkurs kończy Koncert Finałowy - Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2012.

V. JURY

 1. Skład Jury powołuje Organizator.
 2. Współorganizator ma możliwość zgłoszenia własnego członka Jury.
 3. W skład Jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni.
 4. Przewodniczącego Jury powołuje Organizator.
 5. W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy uczestniczących w konkursie szkół baletowych.
 6. Jury działa przez cały czas trwania konkursu.
 7. Do zadań Jury należy:
  • ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała, elegancji, wyrazu, muzykalności,
  • ocena umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
  • wytypowanie „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2012”; tytuł przyznawany dla absolwenta polskiej szkoły baletowej.
  • przyznanie Grand Prix „ZŁOTE POINTY 2012”; tytuł przyznawany w kategorii żeńskiej i męskiej, dla absolwenta wybranego spośród wszystkich uczestników konkursu.
 8. Uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 – 10 punktów, niezależnie od tego, czy występują solo, czy w duecie.
 9. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury.
 10. Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Jury.
 11. Obrady Jury odbywają się po każdym dniu konkursowym.
 12. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

VI. NAGRODY, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA

 1. Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2012” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są absolwentowi polskiej szkoły baletowej, wytypowanemu przez Jury (tak jak wyżej) i pedagogowi laureata.
 2. Grand Prix Złote Pointy 2012 oraz nagroda pieniężna, przyznawane są laureatowi konkursu, wytypowanemu przez Jury, spośród wszystkich uczestników konkursu oraz pedagogowi.
 3. Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów.
 4. W trakcie trwania dni konkursowych, publiczność typuje Laureata Publiczności. Wyniki głosowania publiczności, zostają ogłoszone na Międzynarodowej Gali Gwiazd Baletu 2012.
 5. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 6. Jury ma prawo przyznania nagród pozaregulaminowych.
 7. Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne.
 8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom lub medal uczestnictwa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby i urazy uczestników konkursu.
 2. Uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie siebie od wypadków, choroby i kradzieży.
 3. Nagrywanie i fotografowanie jest zabronione. Wszystkie utwory audiowizualne oraz zdjęcia wykonane podczas konkursu są własnością Fundacji. Kopiowanie ich bez pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.
 4. Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do utworów audiowizualnych i zdjęć wykonanych w imieniu Fundacji oraz ich rozpowszechniania (publikacji).
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie utworów audiowizualnych i zdjęć w celach reklamowych lub promocyjnych Fundacji. Ponadto, uczestnicy wyrażają zgodę na używanie wizerunku przez sponsorów konkursu, w swojej kampanii reklamowej. Takie przyznanie praw przez uczestników konkursu jest stałe i nieodwracalne bez żadnych geograficznych i czasowych ograniczeń.
 6. Uczestnicy nie są uprawnieni do żadnej zapłaty, wkładu, honorarium lub innej rekompensaty za przyznanie praw. Tym samym, zrzekają się wszelkich roszczeń dotyczących wizerunku, utworów audiowizualnych lub zdjęć.
 7. Organizator konkursu, opracowuje dokumentację uwzględniającą liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, nazwisko laureata i wyróżnionych absolwentów ze wskazaniem szkoły i pedagoga prowadzącego ucznia w szkole.
 8. Dokumentację przekazuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800