Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2011” w Szczecinie ma na celu prezentację i promowanie, a także pomoc uzdolnionym młodym tancerzom rozpocząć profesjonalną karierę.
 1. Zadania Konkursu:
  1. ocena prezentacji tanecznych absolwentów
  2. przyznanie tytułu „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2011”
  3. przyznanie tytułu międzynarodowego „ZŁOTE POINTY 2011”
  4. wymiana doświadczeń między pedagogami uczestników
  5. integracja młodzieży
  6. umacnianie rangi sztuki baletowej

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs jest organizowany w Szczecinie w dniach 17 - 22 kwietnia 2011 roku.
 2. Organizatorami konkursu są: Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie i Opera na Zamku w Szczecinie, współorganizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej.
 3. W konkursie biorą udział absolwenci szkół baletowych z Polski i zagranicy, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskają dyplom ukończenia szkoły baletowej.
 4. Uczestników konkursu zgłaszają dyrektorzy szkół baletowych do organizatora konkursu w nie przekraczającym terminie do 31 stycznia 2011 roku. Wraz z prezentowanym przez uczestnika repertuarem, krótkiej informacji o szkole i pedagogu prowadzącym, zdjęcie portretowe i baletowe.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu ( zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV pedagoga prowadzącego i zdjęcie portretowe, krótka informacja o szkole z danymi adresowymi) pocztą internetową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 lutego 2011 roku... Nie przekazanie materiałów reklamowych w podanym terminie wykluczy jego udział w konkursie.
 6. Polskie Szkoły Baletowe mogą zgłosić do konkursu czterech uczniów.
 7. Szkoły Baletowe z zagranicy mogą zgłosić dwóch uczniów.
 8. O tytuł „Najlepszego Absolwenta” mogą ubiegać się absolwenci w kategorii tańca klasycznego jak i w kategorii tańca współczesnego.
  1. w kategorii tańca klasycznego uczestników obowiązuje wykonanie dwóch wariacji lub jednego pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego. Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych
  2. w kategorii tańca współczesnego uczestników obowiązuje wykonanie jednej wariacji z klasycznego repertuaru baletowego i dwóch układów dowolnych.
  3. układ tańca dowolnego nie może przekraczać 4 minut, uczestnicy mogą występować solo lub w duecie
 9. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników konkursu i pedagogów przez cały okres trwania konkursu.
 10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

III. PLAN ORGANIZACJI KONKURSU

17.04.2011 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.04.2011 - Dzień prób
10.00 – losowanie numerów Opera na Zamku
10 45 – 11.45 -lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
12.00 – 19.00 – próba dla uczestników konkursu (taniec klasyczny)
19.04.2011 - I Dzień Konkursowy Taniec Klasyczny
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9. 00 – 10.00 - lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10.00 – 14.00 – próba dla uczestników konkursu
17.00 – 21.00 - KONKURS

20.04.2011 - II Dzień Konkursowy Taniec Współczesny
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9. 00 – 10.00 - lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10.00 – 14.00 – próba dla uczestników konkursu
17.00 – 21.00 - KONKURS

21.04.2011 Finał Konkursu – Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9.00 – 10.00 - lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10.30 – 15.00 – próba dla uczestników konkursu
15.30 – Konferencja Prasowa
18.00 - MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETU

22.04.2011 - Wyjazd uczestników


IV. USTALENIA OGÓLNE

 1. Uczestnicy konkursu występują solo lub w duecie.
 2. Partnerami w duecie muszą być osoby, które są uczestnikami konkursu.
 3. Kolejność występów uczestników zostaje ustalona przed konkursem w drodze losowania i obowiązuje w dwóch częściach.
 4. Prezentowane układy wykonywane są na scenie w kostiumach i w światłach scenicznych.
 5. Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.
 6. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom sale do ćwiczeń i próby na scenie.
 7. W każdym dniu odbywa się lekcja z pedagogiem.
 8. Koncert Finałowy – Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2011

V. JURY

 1. Skład Jury powołuje Organizator
 2. W skład Jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni pod przewodnictwem pierwszej solistki baletu polskiej sceny Ewy Głowackiej.
 3. W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy uczestniczących w konkursie szkół.
 4. Jury działa przez cały czas trwania konkursu.
 5. Do zadań Jury należy:
  1. ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała, elegancji, wyrazu, muzykalności,
  2. oceny umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
  3. wytypowanie „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2011”; tytuł przyznawany dla absolwentów z polskich szkół baletowych.
  4. przyznanie Grand Prix „ZŁOTE POINTY 2011” spośród wszystkich uczestników, w kategorii żeńskiej i męskiej.
 6. Uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 – 10 punktów , niezależnie czy występują solo czy w duecie.
 7. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury.
 8. Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Jury.
 9. Obrady Jury odbywają się po każdym dniu konkursowym.
 10. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

VI. NAGRODY, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA

 1. Dla uczestników konkursu z polskich szkół baletowych tradycyjnie od 1994 roku przyznawany jest tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2011” oraz nagroda pieniężna.
 2. Spośród wszystkich uczestników konkursu zostanie wyłoniony laureat konkursu zdobywając Grand Prix Złote Pointy 2011 oraz nagrodę pieniężną.
 3. Jury ma prawo przyznania lub nie przyznania głównych nagród w zależności od wyników finalistów.
 4. Laureat Publiczności będzie wybierany przez publiczność w dwóch dniach konkursowych, ogłoszenie wyników podczas gali.
 5. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 6. Jury ma prawo przyznania nagroda dla pedagoga, którego uczestnik został laureatem konkursu.
 7. Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne.
 8. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom lub medal uczestnictwa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby i urazy uczestników konkursu.
 2. Uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie siebie od wypadków, choroby i kradzieży.
 3. Nagrywanie i wykonywanie zdjęć jest zabronione. Wszystkie nagrania są własnością fundacji i przegrywanie nagrań audio wizualnych nie mogą być wykonywane bez zgody pisemnej Fundacji.
 4. Uczestnicy zrzekają się wszystkich praw do nagrań zrobionych przez Fundację lub osoby trzecie w imieniu Fundacji i rozpowszechniania publikacji włączając w to stronę internetową. Uczestnicy są świadomi i zgadzają się, że tego typu nagrania mogą być użyte do reklamy w celach promocyjnych włączając upoważnienie osób trzecich obojętnie co do produktów i usług reklamowych. Uczestnicy zgadzają się, że sponsorzy konkursu, którzy finansują nagrody, mogą używać wizerunku finalistów w swojej kampanii reklamowej. Takie przyznanie praw przez uczestników konkursu dla Fundacji jest stałe i nieodwracalne bez żadnych geograficznych i czasowych ograniczeń. Uczestnicy nie są uprawnieni do żadnej zapłaty, uczestnictwa, wkładu honorarium lub innej rekompensaty za przyznanie praw i niniejszym zrzekają się roszczeń i jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia od Fundacji lub innych osób trzecich upoważnionych przez Fundację do wykorzystania nagrania. Wyłącznie komitet organizacyjny decyduje o kontrakcie ze stacją telewizyjną i prywatnymi jednostkami.
 5. Organizator konkursu opracowuje dokumentację uwzględniającą liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, nazwisko laureata i wyróżnionych absolwentów ze wskazaniem szkoły i pedagoga prowadzącego ucznia w szkole.
 6. Dokumentację przekazuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800