I. CELE I ZADANIA KONKURSU

 1. Konkurs ma na celu przyznanie rocznych stypendiów artystycznych dla najlepszych uczniów polskich szkół baletowych oraz wpieranie ich rozwoju artystycznego.
 2. Zadania Konkursu:
  • ocena prezentacji tanecznych uczniów
  • przyznanie rocznego stypendium artystycznego
  • wymiana doświadczeń między pedagogami uczestników
  • integracja młodzieży
  • umacnianie rangi sztuki baletowej

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs jest organizowany w Szczecinie w dniach: 24 – 29 kwietnia 2012 roku
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie
 3. W konkursie biorą udział uczniowie polskich szkół baletowych.
 4. Uczestników konkursu zgłaszają dyrektorzy i pedagodzy szkół baletowych do organizatora konkursu w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia 2012 roku.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu ( zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV pedagoga prowadzącego i jego zdjęcie portretowe) pocztą internetową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 lutego 2012 roku. Nieprzekazanie materiałów reklamowych w podanym terminie wykluczy jego udział w konkursie.
 6. Szkoła może zgłosić do konkursu dwóch uczniów.
 7. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej wariacji klasycznej i jednego układu dowolnego.
 8. Uczestnicy mogą wykonać pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego z partnerem punktowanym lub niepunktowanym.
 9. Układ tańca dowolnego nie może przekraczać 4 minut, uczestnicy mogą występować solo lub w duecie
 10. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i pedagogów, przez cały okres trwania konkursu.
 11. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

III. JURY

 1. Uczestników ocenia Kapituła Fundacji Balet, powołana przez Organizatora konkursu.
 2. Przewodniczącego Kapituły powołuje Organizator.
 3. W Kapitule nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół uczniów uczestniczących w konkursie.
 4. Kapituła działa przez cały czas trwania konkursu.
 5. Do zadań Kapituły należy:
  • ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała, elegancji, wyrazu, muzykalności,
  • ocena umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
  • przyznanie rocznego stypendium artystycznego na rok szkolny 2012/2013
  • uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 – 10 punktów, niezależnie od tego, czy występują solo czy w duecie.
  • w przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
  • uchwały Kapituły zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu.
  • obrady Kapituły odbywają się po każdym dniu konkursowym.
  • decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

IV. USTALENIA OGÓLNE

 1. Kolejność występów uczestników zostaje ustalona przed konkursem w drodze losowania i obowiązuje w dwóch częściach.
 2. Prezentowane układy wykonywane są na scenie w kostiumach i w światłach scenicznych.
 3. Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.
 4. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom sale do ćwiczeń i próby na scenie.
 5. W każdym dniu odbywa się lekcja z pedagogiem.

VI. NAGRODY, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA

 1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom lub medal uczestnictwa.
 2. Liczba i wysokość przyznanych stypendiów artystycznych, uzależniona jest od zgromadzonych przez Fundację funduszy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby i urazy uczestników konkursu.
 2. Uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie siebie od wypadków, choroby i kradzieży.
 3. Nagrywanie i fotografowanie jest zabronione. Wszystkie utwory audiowizualne oraz zdjęcia wykonane podczas konkursu są własnością Fundacji. Kopiowanie ich bez pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.
 4. Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do utworów audiowizualnych i zdjęć wykonanych w imieniu Fundacji oraz ich rozpowszechniania (publikacji).
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie utworów audiowizualnych i zdjęć w celach reklamowych lub promocyjnych Fundacji. Ponadto, uczestnicy wyrażają zgodę na używanie wizerunku przez sponsorów konkursu, w swojej kampanii reklamowej. Takie przyznanie praw przez uczestników konkursu jest stałe i nieodwracalne bez żadnych geograficznych i czasowych ograniczeń.
 6. Uczestnicy nie są uprawnieni do żadnej zapłaty, wkładu, honorarium lub innej rekompensaty za przyznanie praw. Tym samym, zrzekają się wszelkich roszczeń dotyczących wizerunku, utworów audiowizualnych lub zdjęć.
 7. Organizator konkursu, opracowuje dokumentację uwzględniającą liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, nazwisko laureata i wyróżnionych absolwentów ze wskazaniem szkoły i pedagoga prowadzącego ucznia w szkole.
 8. Dokumentację przekazuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej.

V. PLAN ORGANIZACJI KONKURSU
24.04.2012 - przyjazd uczestników
25.04.2012 - Dzień prób
godz. 9.00 - losowanie numerów na scenie dla uczestników konkursu
godz. 9.30 - 10.30 - lekcja na scenie dla uczestników konkursu
godz. 11. 00 - 17.00 - próba na scenie dla uczestników konkursu
godz. 19.00 - Inauguracja Konkursu – spektakl baletowy Opery na Zamku
26.04.2012 - I Dzień Konkursowy Taniec Klasyczny
godz. 9. 00 - 10.00 - lekcja na scenie dla uczestników konkursu
godz. 10.30 - 15.00 - próba dla uczestników konkursu
godz. 17.00 - 20.00 - KONKURS
27.04.2012 - II Dzień Konkursowy Taniec Współczesny
godz. 9. 00 - 10.00 - lekcja na scenie dla uczestników konkursu
godz. 10.30 - 15.00 - próba dla uczestników konkursu
godz. 17.00 - 20.00 - KONKURS
28.04.2012 - Finał Konkursu
godz. 9.00 - 10.00 - lekcja na scenie dla finalistów konkursu i gości gali
godz. 10 30 - 16.00 - próba na scenie dla finalistów konkursu i gości gali
godz. 18.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETU dwie części
29.04.2012 - Wyjazd uczestników

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800