Szczecin, 26.05.2014r.
Nasz znak: FB 44/05/2014

 

Sprawozdanie

z wyniku zbiórki publicznej i sposobu wydatkowania zebranych ofiar 

 

FUNDACJA BALET z siedzibą w Szczecinie  (ul. Leśmiana 7, 70-786 Szczecin) na podstawie złożonego wniosku do Prezydenta Miasta Szczecin w dnia 04.03.2014 r. na przeprowadzenie  w terminie od 01.04.2014 r. do 30.04.2014 r.  zbiórki publicznej w siedzibie Studia Taneczno – Musicalowego Fundacji Balet przy

ul. 5 Lipca 46 w Szczecinie oraz Hali Opery na Zamku,  ul Energetyków 40 w Szczecinie w formie sprzedaży cegiełek wartościowych, uzyskała pozwolenie Prezydenta Miasta Szczecin Decyzja BOI-X.5311.4.2014.HR, UNP: 14972/BOI/-XXVII/14 z dnia 13.03.2014r. Zebrane środki przeznaczone zostały na stypendia artystyczne dla uczniów szkół baletowych w Polsce.

Jak co roku, podczas Konkursu Baletowego „ZŁOTE POINTY” przeprowadzamy zbiórkę publiczną, wydrukowanych okolicznościowych cegiełek o nominałach 20 zł, 50 zł 100 zł. Cegiełki posiadają banderol z kolejnym numerem.  Po zakończeniu zbiórki publicznej sporządzono protokół z informacją ile cegiełek zostało sprzedanych w poszczególnych nominałach i jakie numery cegiełek pozostały do dalszej sprzedaży w latach następnych.

Z publicznej zbiórki uzyskano kwotę 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). Cała zebrana kwota przeznaczona będzie na częściowe pokrycie przyznanych stypendiów artystycznych na rok szkolny 2014/2015. W 2014 roku w konkursie na stypendia artystyczne Fundacji Balet wzięło udział 11 uczniów z 5 szkół baletowych w Polsce. Kapituła Fundacji Balet przyznała 6 rocznych stypendiów artystycznych w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) płatne od września 2014 roku do czerwca 2015 roku, miesięcznie po 300 zł dla każdego ucznia, zgodnie z protokołem. Zebrana kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie w 22,22% przyznanych stypendiów, pozostałe 77,78% pokryje Fundacja Balet ze środków własnych.  W październiku przedstawimy dowody wypłat stypendiów na konta uczniów.
 
 
  Podpisano
 

Maria Andrzejewska

Prezes Zarządu

 

 

 

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800