o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2006” 24 – 28 maja 2006 roku Opera na Zamku w Szczecinie

Fotogaleria

Do konkursu szkoły zgłosiły następujących kandydatów:

 • Wiktoria Czakon – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu
 • Karolina Szymura – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu
 • Ewelina Dańko – absolwentka Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku
 • Ewa Lebiedzińska – absolwentka Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku
 • Barbara Guzik – absolwentka Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
 • Sandra Napierała – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu
 • Maria Kielan – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu
 • Karolina Kiermut – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie
 • Nika Warszawska – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie
 • Weronika Frodyma – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie

Kandydatów oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury: EWA GŁOWACKA
Wiceprzewodnicząca Jury: IZABELA GORZKOWSKA – GŁOWACKA
Członkowie:

 • Teresa Czajkowska – Ministerstwo Kultury - Wydział Edukacji Artystycznej
 • Maria Kijak – Dyrektor Baletu Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu
 • Beata Książkiewicz – Dyrektor Szkoły Tańca i Baletu „Fouette” w Poznaniu
 • Maxim Abzalov – tancerz, choreograf, pedagog – Konserwatorium w Wiedniu
 • Jacek Kraszewski – Dyrektor ds./a Opery na Zamku w Szczecinie
 • Walerij Niekrasow – kierownik Baletu Opery na Zamku w Szczecinie
 • Henryk Walentynowicz – tancerz, choreograf Szczecin
 • Maria Andrzejewska – Prezes Zarządu Fundacji Balet w Szczecinie

Sekretarz Jury: Krzysztof Grobicki – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Balet w Szczecinie

Jury oceniało zgłoszonych absolwentów ubiegających się o tytuł "Najlepszego Absolwenta Roku 2006" w dwóch kategoriach:

 • tańca klasycznego
 • tańca współczesnego


Jury jednogłośnie przyznało główną nagrodę i tytuł „Najlepszego Absolwenta Roku 2006”
WERONICE FRODYMIE – Absolwentce Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie przyznając nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) puchar i dyplom.


Przyznano także nagrodę pieniężną pedagogowi przygotowującego laureata Annie Linnik w wysokości - 2 000,00 zł., puchar i dyplom. Dla szkoły Laureatki przekazano puchar i dyplom.

Jury także przyznało trzy wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 000,00 zł. dla:

 1. Karoliny Kiermut – absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie
 2. Niki Warszawskiej – absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie
 3. Barbary Guzik – absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

Laureatem Publiczności została:

Wiktoria Czakon - absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu otrzymując statuetkę.


Dla publiczności, która głosowała wylosowano trzy kupony z nazwiskami widzów, którym przekazano koszulki okolicznościowe.
Dyrektor Artystyczny Opery na Zamku Jacek Kraszewski ufundował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 zł. dla:

Karoliny Kiermut – Absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w WarszawieJednocześnie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa, jubileuszowe medale z okazji 15 lecia Fundacji Balet i V Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego oraz koszulki okolicznościowe z nadrukiem i kwiaty.


O stypendium artystyczne roczne ubiegało się czworo uczniów szkół baletowych w Polsce:

 • Sharon Pietrzak
 • Martyna Wójcik
 • Dawid Trzensimiech
 • Irmina Kopaczyńska


Kapituła Fundacji Balet w składzie:

 1. Maria Andrzejewska
 2. Warcisław Kunc
 3. Marek Zajączkowski
 4. Henryk Walentynowicz
 5. Krzysztof Grobicki

przyznała dwa stypendia artystyczne na rok 2006/2007 w wysokości 2 000,00 zł.- płatne przez dziesięć miesięcy po 200 zł. od 1. września 2006 r. dla:

- Martyny Wójcik

- Dawida Trzensimiecha

 
Marcin i Dawid Kupiński przekazali darowiznę w wysokości 2 000,00 zł dla Fundacji Balet z przeznaczeniem na stypendium artystyczne dla Dawida Trzensimiecha.

Koncertem Galowym V ogólnopolskiego Konkursu Baletowego była Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu, podczas której w części I zaprezentowano wszystkich uczestników konkursu w wybranej choreografii przez Jury. W części II gali mogliśmy zobaczyć prezentację uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. oraz zaproszone Gwiazdy: Marcina Krajewskiego i Dina Tamazlacaru – solistów Opery Narodowej w Berlinie, Marcina i Dawida Kupińskich, Meaghan Spedden i Cedrica Lambrette – solistów Królewskiego Baletu Duńskiego z Kopenhagi.
Koncert galowy prowadzili Dorota Czaja i Warcisław Kunc
Zgodnie z decyzję Prezydenta Miasta Szczecin BOI-VIII/AK/5022/6/06, UNP: 24281/BOI/-XXVII/06 z dnia 28.04.2006 r. zezwalającą na publiczną zbiórkę w formie sprzedaży cegiełek wartościowych. Podczas dni konkursowych i gali rozprowadzano okolicznościowe cegiełki z wizerunkiem przyszłej szkoły baletowej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 31 – 33.
Z publicznej zbiórki uzyskano kwotę 6 300,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych). Cała zebrana kwota przeznaczona będzie na remont i adaptację budynku pod przyszłą szkołę baletową.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800