o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2007” Szczecin 12 – 14 kwietnia 2007 r.

 

Fotogaleria

 

W konkursie wzięło udział osiemnastu absolwentów zgłoszonych do konkursu przez Dyrektorów Szkół Baletowych w Polsce:

 • Dajana Al-Makosi – Bytomska Szkoła Baletowa
 • Jagoda Bobrowska – Poznańska Szkoła Baletowa
 • Leszek Cegiełkowski – Gdańska Szkoła Baletowa
 • Joanna Drabik – Bytomska Szkoła Baletowa
 • Angelika Gembiak – Gdańska Szkoła Baletowa
 • Paweł Irmiński – Warszawska Szkoła Baletowa
 • Elena Karpuhina – Gdańska Szkoła Baletowa
 • Katarzyna Kubalska – Warszawska Szkoła Baletowa
 • Katarzyna Korzec – Bytomska Szkoła Baletowa
 • Katarzyna Kulmińska – Poznańska Szkoła Baletowa
 • Anna Malich – Bytomska Szkoła Baletowa
 • Matylda Molińska – Łódzka Szkoła Baletowa
 • Łukasz Ożga – Bytomska Szkoła Baletowa
 • Zuzanna Parszewska – Gdańska Szkoła Baletowa
 • Mateusz Sierant – Poznańska Szkoła Baletowa
 • Olga Świetlicka – Łódzka Szkoła Baletowa
 • Aneta Wira – Warszawska Szkoła Baletowa
 • Bartosz Zyśk – Warszawska Szkoła Baletowa

 

Dajana Al-MakosiDajana Al-Makosi   Jagoda Bobrowska
Jagoda Bobrowska
  Leszek Cegiełkowski   Joanna Drabik
Joanna Drabik
Angelika GembiakAngelika Gembiak   Paweł Irmiński
Paweł Irmiński
  Elen Karpuhina
Elen Karpuhina
  Katarzyna Kubalska Katarzyna Kubalska
Katarzyna KorzecKatarzyna Korzec   Katarzyna Kulmińska Katarzyna Kulmińska   Anna Malich Anna Malich   Matylda Molińska Matylda Molińska
Łukasz Ożga
Łukasz Ożga
  Zuzanna PerszewskaZuzanna Perszewska   Mateusz SierantMateusz Sierant   Olga Świetlicka Olga Świetlicka
Aneta Wira
Aneta Wira
  Bartosz Zyśk Bartosz Zyśk  

 

Kandydatów do nagrody Fundacji Balet oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury: EWA GŁOWACKA
Wiceprzewodnicząca Jury: IZABELA GORZKOWSKA – GŁOWACKA
Członkowie:

 • Teresa Czajkowska
 • Zofia Rudnicka
 • Uran Azymov
 • Jarosław Świtała
 • Jaroslav Slavicky
 • Maria Kijak
 • Maria Andrzejewska
 • Warcisław Kunc
 • Walerij Niekrasow
 • Henryk Walentynowicz

Sekretarz Jury: Krzysztof Grobicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Balet w Szczecinie

Jury oceniało zgłoszonych Absolwentów Szkół Baletowych w dwóch kategoriach:

 • tańca klasycznego
 • tańca współczesnego


Po wnikliwej i długotrwałej dyskusji Jury przyznało jednogłośnie główną nagrodę i tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce Roku 2007”
ELENIE KARPUHINIE – absolwentce Gdańskiej Szkoły Baletowej przyznając nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) puchar i dyplom.

Elena Karpuhina


Nagrodę pieniężną otrzymuje pedagog prowadzący laureata AŁŁA KARPUHINA w wysokości 2 000,00 zł., puchar i dyplom. Puchar i dyplom uznania otrzymuje szkoła, którą reprezentowała laureatka konkursu.

Jury także przyznało cztery wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 000,00 zł. dla:

 1. Bartosza Zyśka – absolwenta Warszawskiej Szkoły Baletowej
 2. Angeliki Gembiak – absolwentce Gdańskiej Szkoły Baletowej
 3. Joanny Drabik – absolwentce Bytomskiej Szkoły Baletowej
 4. Pawła Irmińskiego – absolwenta Warszawskiej Szkoły Baletowej

Laureatem Publiczności została:

MATYLDA MOLIŃSKA otrzymując statuetkę.

Matylda Molińsla - Laureatka Publiczności

 

Sp ecjalne wyróżnienie za partnerowanie i nagrodę pieniężną od Prezesa Fundacji Balet Marii Andrzejewskiej w wysokości 500,00 zł. otrzymała Anna Hop – uczennica VII klasy Warszawskiej Szkoły Baletowej.

Anna Hop i Bartosz Zyśk

 


Po raz drugi Fundacja Balet w drodze konkursu przyznała roczne styp

endia artystyczne. O stypendium artystyczne ubiegało się czworo uczniów szkół baletowych w Polsce:

 • Kamil Guzy – uczeń VIII klasy Bytomskiej Szkoły Baletowej
 • Iga Krata – uczennica VII klasy Łódzkiej Szkoły Baletowej
 • Adam Piątek – uczeń VII klasy Poznańskiej Szkoły Baletowej
 • Kamil Węsierski – uczeń VIII klasy Gdańskiej Szkoły Baletowej

 

Kamil Guzy   Iga KrataIga Krata   Adam PiątekAdam Piątek   Kamil Węgierski
Kamil Węsierski

 


Kapituła Fundacji Balet w składzie:

 1. Maria Andrzejewska
 2. Warcisław Kunc
 3. Maria Kijak
 4. Henryk Walentynowicz
 5. Krzysztof Grobicki

przyznała dwa stypendia artystyczne na rok 2007/2008 w wysokości 2 000,00 zł.- płatne przez dziesięć miesięcy po 200 zł. od 1. września 2007 r.

Stypendia otrzymali:

- Kamil Guzy – uczeń VIII klasy Bytomskiej Szkoły Baletowej

 

Kamil Guzy

 

- Iga Krata – uczennica VII klasy Łódzkiej Szkoły Baletowej

 

Iga Krata

 


Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu zakończyła VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS BALETOWY „ZŁOTE POINTY 2007” o tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2007”

Podczas gali prezentowane są osiągnięcia uczniów z jednej ze szkół baletowych w Polsce. W tym roku mieliśmy okazję zobaczyć krótki popis uczniów i absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Gościliśmy także najlepszych tegorocznych absolwentów z Konserwatorium Tańca w Pradze www.tanecnikonzervator.estranky.cz Zuzana Hvizdalová i Viktor Kocian zaprezentowali się w tańcu klasycznym i współczesnym. Tańczyli Ievgeniia Goncharova, Artem Ryazanov, Anton Lykhanov soliści baletu Opery na Zamku, Anastasia Davydova i Vladimir Borzdov soliści baletu z Sankt Petersburga. Anastasia Davydova obecnie jest solistką baletu Opery na Zamku.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800