W dniach 8 - 11 kwietnia odbył się VII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "ZŁOTE POINTY 2014" (XIII edycja ogólnopolskiego konkursu o tytuł "Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2014". Jednocześnie uczniowie polskich szkół baletowych walczyli o roczne stypendia artystyczne Fundacji Balet.

W konkursie wzięło udział 19 uczestników zgłoszonych do konkursu przez Dyrektorów Szkół Baletowych, w tym 13  z Polski, 2 uczestników z Budapesztu, 2 z Pragi i 2 ze Lwowa.

 

Uczestników konkursu oceniało JURY w składzie:

 

 1. Ewa Głowacka –Przewodnicząca Jury
 2. Rosa Olympia Estrella
 3. Vladimir Issaev
 4. Wiesław Dudek
 5. Barbara Sier – Janik
 6. Beata Książkiewicz
 7. Marcin Krajewski
 8. Jacek Przybyłowicz
 9. Karol Urbański

 

Sekretarz Jury: Krzysztof Grobicki

 

Jury nie przyznało Grand Prix „Złote Pointy 2014”.

 

Jury przyznało: 3 wyróżnienia w konkursie „Złote Pointy 2014”,  które  otrzymali:

 

 1. Jakub RašekKonserwatorium Tańca w Pradze ,otrzymując statuetkę okolicznościową i nagrodę pieniężną w wysokości  2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych.) i pedagog  Hana Vlačilova 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
 2. Lea Főldi – Węgierska Akademia Tańca otrzymując statuetkę okolicznościową i nagrodę pieniężną w wysokości  1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
 3. Justyna Wołoch  AbsolwentkaOgólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku otrzymując statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości  1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

 

Laureatem Publiczności została:

 

 • Justyna Wołoch  AbsolwentkaOgólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańskuotrzymując statuetkę.

 

Jury przyznało jedna główną nagrodę konkursu „Złote Pointy 2014”. Tytuł i nagrodę otrzymał :

 

 • Gergő Ármin Balázsi – Absolwent Węgierska Akademia Tańca otrzymując nagrodę pieniężną  6 000,00zł. (słownie: sześć tysięcy złotych) i statuetkę okolicznościową oraz  nagrodę pieniężną dla pedagoga laureata Imre Dózsa  3000,00 zł. (słownie trzy tysiące złotych). Nagrodę pieniężną wreęczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Wojciech Drożdż

 

Tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce Roku 2014” otrzymał:

 

 • Justyna Wołoch  AbsolwentkaOgólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańskuotrzymując statuetkę, otrzymując statuetkę okolicznościową i nagrodę pieniężną   w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych), ufundowaną przez Związek Artystów Scen Polskich i 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)przez Fundację Balet oraz  nagrodę pieniężną dla pedagoga laureata otrzymała Irena Tarasiewicz  w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

 

 

 

Ponadto, dla publiczności, która głosowała wylosowano trzy kupony z nazwiskami widzów, którym przekazano koszulki okolicznościowe. Jednocześnie, wszyscy uczestnicy konkursu  i pedagodzy otrzymują dyplom uczestnictwa i koszulki okolicznościowe  VII Międzynarodowego  Konkursu Baletowego „Złote Pointy 2014”, bony rabatowe do sklepu tanecznego do-tanca.pl.

 

 Rosa Olimpia Estrella ufundowała 2 nagrody w postaci Warsztatów Tańca Bolero i Flamenco w lipcu w Pradze, która obejmuje kurs, hotel i wyżywienie. Nagrody otrzymują:

 

 • Hanna Szychowicz  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
 • Marika Ostrowska –  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie

 

Dyrektor Artystyczny Arts Ballet Theatre of Floryda Vladimir Issaev zasiadający w Jury dodatkowo przyznał dwa stypendia artystyczne w postaci miesięcznych letnich warsztatów na Florydzie o wartości 1500 dolarów Nagrodę otrzymali:

 

 • Pawła Kurpiel – uczeńOgólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu
 • Patryk Łempicki - uczeńOgólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie

 

Podczas konkursu „Złote Pointy” 11 uczniów polskich szkół baletowych  ubiegało się o roczne stypendia artystyczne, przyznawane przez  Kapitułę Fundacji Balet.

 

Kapituła Fundacji Balet w składzie:

 

 1. Maria Andrzejewska–  Przewodniczący Kapituły
 2. Warcisław Kunc
 3. Uran Azymov
 4. Jacek Jekiel
 5. Grzegorz Kotek

 

przyznała 6 rocznych stypendiów  artystycznych na rok 2014/2015 w wysokości  3 000,00 zł, płatne przez 10 miesięcy od września 2014 roku.

 

Stypendia otrzymali:

 

 • Aleksandra Dudzik   –  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
 • Oliwia Górecka   – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Hanna Szychowicz  –  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
 •  Patryk Łempicki –  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie
 • Natalia Cedrowicz –  Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu
 • Paweł Kurpiel   Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu 

 

6 bonów o wartości 100 zł każdy na zakup  akcesorii baletowych, ufundowanych przez portal  do-tanca.pl otrzymali wszyscy stypendyści

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe foldery i upominki reklamowe od Gminy Miasto Szczecin.

 

 

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800